“Tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu”

Sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và thảo luận tại tổ, sáng ngày 20/6 Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) với sự chủ trì điều khiển nội dung thảo luận của Phó Chủ tịch Quốc hội...

Sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và thảo luận tại tổ, sáng ngày 20/6 Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) với sự chủ trì điều khiển nội dung thảo luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

IMG

Ảnh: Bích Thảo

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu rõ các nội dung gợi ý thảo luận tại Hội trường để đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cùng một số nội dung khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Đó là sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đấu thầu; về tên gọi của Luật, về phạm vi điều chỉnh; về vấn đề chỉ định thầu; về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; về hợp đồng với nhà thầu, với nhà đầu tư; về phân cấp trong đấu thầu; về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. 

 

Kết thúc thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Đã có 18 đại biểu phát biểu về Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đa số ý kiến của các đại biểu tán thành Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tán thành sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đấu thầu”. 

 

“Tất cả ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật của đại biểu Quốc hội sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, giải trình thuyết phục và chỉnh lý Dự thảo Luật để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sau”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận.

 

Dưới đây là phát biểu khái quát của các đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) tại Hội trường sáng ngày 20/6.

 

ĐB Lê Công Đỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Long An): 

“Tôi thống nhất cao về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đấu thầu theo nội dung Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. 

 

… Về tên gọi của Luật, tôi thống nhất với tên gọi Luật Đấu thầu (sửa đổi), vì luật này trên cơ sở Luật Đấu thầu đã thực hiện năm 2005 và trước đó là Quy chế Đấu thầu. Tên gọi như vậy dễ hiểu, quen thuộc và thực thi luật sẽ khả thi hơn, nếu lấy tên gọi là Luật Mua sắm công sẽ phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, nhưng dễ gây nhầm lẫn giữa lĩnh vực mua sắm hàng hoá và các lĩnh vực xây lắp, tư vấn”. 

 

ĐB Hà Sỹ Đồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị): 

“Tôi đồng tình về sự cần thiết phải sửa Luật Đấu thầu. Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này có sự tiến bộ nổi bật là khuyến khích thu hút sự đóng góp của khu vực tư nhân để tham gia cùng Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng; giải quyết được bất cập trong việc lựa chọn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bằng cách đưa thêm phương pháp đánh giá mới là phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá cố định phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể; công khai, minh bạch hóa thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu”. 

 

ĐB Nguyễn Hữu Đức (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định): 

“Có thể nhận thấy Dự thảo Luật Đấu thầu lần này được sửa đổi cơ bản với 3 chương mới; sửa đổi, bổ sung hơn 60 điều và bổ sung 40 điều mới, giữ lại 7 điều hiện hành. Chúng tôi nhận thấy Ban soạn thảo đã cố gắng thể chế hóa các quy định dưới luật qua thực hiện đã có tính ổn định lâu dài để đưa vào luật sửa đổi lần này. Nhìn chung, tính cụ thể, tính chi tiết thì khá tốt”.

 

ĐB Đinh Thị Mai Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng): 

“Trước hết phải thừa nhận Luật Đấu thầu hiện hành đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, không phát huy được hết chức năng điều chỉnh những mối quan hệ vô cùng phức tạp trong đấu thầu mua sắm công, dẫn đến nhiều công trình, dịch vụ kém chất lượng hoặc lãng phí, thất thoát do sự thiếu công bằng, gian dối trong đấu thầu, chỉ định thầu. Như vậy rõ ràng chúng ta cần một đạo luật thay thế với những thiết chế chặt chẽ hơn, với những quy phạm hoàn chỉnh và thống nhất hơn, khắc phục tình trạng mỗi văn bản quy định một quy trình đấu thầu như hiện nay”. 

 

ĐB Phan Văn Quý (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An): 

“Tôi cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Dự thảo Luật đã được Ban soạn thảo chuẩn bị chu đáo, công phu, đã cụ thể hóa được nhiều nội dung hướng tới giải quyết được nhiều bất cập trong hoạt động đấu thầu hiện nay”.

IMG

ĐB Trần Du Lịch (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) phát biểu tại Hội trường Quốc hội


ĐB Nguyễn Phi Thường (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội): 

“Tôi thể hiện sự đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Đấu thầu của Ủy ban Kinh tế trong việc xác định sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)”.

 

ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang): 

“Tôi đồng tình với tên của Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) như Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được chuẩn bị khá công phu”.

 

ĐB Nguyễn Văn Tiên (Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang): 

“Tôi thấy chúng ta cần thiết phải sửa luật này vì thực tế nhiều lần Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ trước Võ Hồng Phúc trả lời tại Hội trường Quốc hội cũng như trả lời tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nói rằng không có biện pháp nào tốt hơn đấu thầu để kiểm soát, do đó chúng ta sửa luật này là kịp thời”. 

 

ĐB Trịnh Ngọc Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh): 

“Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được xây dựng lần này có nhiều điểm mới. Tại buổi thảo luận tổ, tôi góp ý một số vấn đề và thống nhất việc sửa đổi, ban hành Luật Đấu thầu là hết sức cần thiết”.

 

ĐB Lê Quang Hiệp (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa): 

“Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến thảo luận ở tổ, tôi cơ bản thống nhất sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm đưa các hoạt động đấu thầu, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước đi vào nề nếp, có hiệu quả, khắc phục được những tình trạng thông thầu, chỉ định thầu bất hợp lý gây lãng phí, thất thoát, tạo kẽ hở cho tham nhũng, lợi ích nhóm”. 

 

ĐB Nguyễn Hữu Quang (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa): 

“Tôi bày tỏ sự tán thành cao với việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này để giải quyết những bất cập mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của việc sử dụng vốn nhà nước của các tổ chức cũng như doanh nghiệp nhà nước”.

 

ĐB Trịnh Thị Thanh Bình (Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre): 

“Qua nghiên cứu hồ sơ Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành kèm theo, tôi thấy cơ quan chủ trì soạn thảo có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có báo cáo giải trình cũng như đánh giá tác động rất kỹ. Dự thảo Luật đã thể hiện được đầy đủ các hoạt động đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ đầu tư cũng như nhà thầu và cơ quan quản lý, đặc biệt là giao thẩm quyền cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trúng các gói thầu phù hợp với năng lực của mình. Việc phân cấp này cũng sẽ hạn chế được tình trạng mua bán thầu”.

 

ĐB Trần Du Lịch (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh): 

“Tôi đồng tình với việc phải sửa đổi Luật Đấu thầu theo Tờ trình của Chính phủ để giải quyết những vấn đề tồn tại hiện nay và cũng đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế. Tuy nhiên, luật này kỳ họp sau mới thông qua, còn thời gian, do đó, tôi muốn kiến nghị luật này hoàn thiện thêm một số nội dung để giải quyết 2 vấn nạn, vấn nạn thì chúng ta biết rất rõ từ việc đấu thầu liên quan đến chất lượng công trình, liên quan đến việc lãng phí ngân sách, liên quan đến tiêu cực trong các công trình xây dựng cơ bản”. 

 

ĐB Trần Thị Quốc Khánh (TP. Hà Nội): 

“Tôi tán thành với việc sửa đổi Luật Đấu thầu và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, tôi cũng đồng tình với quy định là phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật là nhằm bổ sung các hoạt động mua sắm, sử dụng nguồn lực Nhà nước hiện chưa được điều chỉnh, còn nằm rải rác ở nhiều văn bản khác lần này cũng được đưa vào luật, rất cần thiết. Tôi cũng tán thành với nhiều nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để góp phần đồng bộ với hệ thống pháp luật và khắc phục những bất cập trong thực tiễn hiện nay”.

 

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những góp ý cụ thể, chi tiết của các đại biểu quốc hội nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) trong các số báo tiếp theo.  

GT (tổng hợp)

ngocthanh