Tại sao các dự án giao thông sử dụng vốn ODA giải ngân chậm?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng: Để chậm trễ trong công tác giải ngân các dự án trước hết trách nhiệm thuộc về chính các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

IMG

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng:

Để chậm trễ trong công tác giải ngân các dự án trước hết trách nhiệm thuộc về chính các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Từ khâu chuẩn bị dự án, phối hợp giải phóng mặt bằng đến thi công các dự án thời gian qua đều chưa thực hiện tốt. Trong lúc huy động vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, các dự án ODA và vốn của các nhà tài trợ nước ngoài giải ngân chậm là không thể chấp nhận được.

IMG

Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Nguyễn Ngọc Long:

Nhiều chủ đầu tư chưa thể hiện được vai trò tích cực trong triển khai dự án khiến tất cả các khâu từ chuẩn bị, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thi công và nghiệm thu, bàn giao đều chậm, dẫn đến việc giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA bị chậm.

Thành Nhân (tổng hợp)

ngocthanh