Sửa đổi một số điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đường thủy

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nghị định 128/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/9/2018, sửa đổi một số nội dung liên quan nằm ở 3 nghị định gồm: Nghị định số 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Theo đó, đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên đường thủy nội địa trước ngày có hiệu lực thi hành của nghị định này vẫn được tiếp tục thực hiện kinh doanh. Các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện đã hoạt động trước ngày 1/5/2015  vẫn được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31/12/2020; sau đó nếu muốn tiếp tục hoạt động thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại nghị định này.          

Bích Thảo