Sửa đổi để Luật Đất đai sát với thực tiễn

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp sáng ngày 17/9. Theo đó, dự thảo Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp sáng ngày 17/9. Theo đó, dự thảo Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 190 điều, tăng 6 chương và 44 điều so với Luật Đất đai hiện hành. Dự thảo Luật nêu rõ, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai. Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân.

 

Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày tại Phiên họp, thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng dự kiến là 50 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã xét duyệt. 

 

Một nội dung khác được các đại biểu đặc biệt quan tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là giá đất. Dự thảo Luật quy định nguyên tắc định giá đất “do Nhà nước quyết định, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá thị trường” thay cho nguyên tắc “sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường”. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, UBND cấp tỉnh được giao trách nhiệm xây dựng giá các loại đất tại địa phương theo kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ; nhưng trong trường hợp giá đất trên thị trường tăng hoặc giảm 30% so với giá công bố thì phải xem xét điều chỉnh. 

 

Báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày tại phiên họp cho biết, về nguyên tắc xác định giá đất, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị quy định, giá đất “do Nhà nước xác định bảo đảm nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”, vì việc xác định giá đất “sát với giá thị trường” như Luật hiện hành là rất khó do thị trường luôn biến động, mặt khác ở nước ta còn có những vùng, những loại đất chưa có thị trường.

 

Liên quan đến nội dung này, đa số ý kiến của các đại biểu tán thành quy định của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời thống nhất ý kiến, trên cơ sở khung giá của Nhà nước, UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá của địa phương. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị khung giá đất, bảng giá đất này cần giữ ổn định, và chỉ được thực hiện điều chỉnh khi giá đất trên thị trường có thay đổi lớn. Một số ý kiến đề nghị, quy định rõ giá đất thị trường có thay đổi lớn là thay đổi bao nhiêu phần trăm và lấy giá thị trường nào để so sánh?

 

Liên quan đến hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, Dự thảo Luật quy định, tối đa không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Vấn đề này nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ phía các thành viên UBTVQH. Một số ý kiến nhất trí với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) song một số ý kiến lại đề nghị hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất không được quá 5 lần. Cũng có ý kiến đề nghị, giữ nguyên hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Luật Đất đai hiện hành, nhưng tạo điều kiện cho tích tụ đất đai bằng cách khuyến khích người có nhu cầu sử dụng diện tích lớn thuê lại đất của nông dân để tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

 

Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một số đại biểu đánh giá, nhiều quy định trong Dự thảo Luật đã thông thoáng hơn, song vẫn còn không ít quan ngại được đặt ra khi “soi” cụ thể các điều khoản của dự án Luật mới được hoàn thiện. Tuy nhiên, theo các đại biểu, Nhà nước đặt mục tiêu sẽ sử dụng hiệu quả các công cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí; đồng thời, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai để giảm các khiếu kiện về lĩnh vực này, vì vậy các quy định được nêu trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đánh giá là sát với thực tiễn.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nhấn mạnh, Ban soạn thảo cần đặc biệt lưu ý đến các quy định về sở hữu, về quyền đại diện chủ sở hữu và quyền định đoạt của Nhà nước về đất đai, sự phân cấp quản lý của chính quyền địa phương sao cho phù hợp với nội dung Hiến pháp sẽ sửa đổi. Ông Phan Trung Lý cũng tán thành quan điểm của Thường trực Ủy ban Kinh tế về việc chưa nên cho phép thế chấp quyền sử dụng đất ở các tổ chức tín dụng nước ngoài.

Quang Minh

 

trungnam