Sơn La sẽ chọn nhà đầu tư xây dựng 5 khu đô thị

(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt danh mục 5 dự án lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu đô thị mới gắn với Dự án Thoát lũ suối Nậm La và đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản, TP. Sơn La.

5 dự án này bao gồm: Dự án Khu đô thị tại bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La; Khu đô thị bản Buổn, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La; Khu đô thị tại phường Chiềng Lề, TP. Sơn La; Khu đô thị tại phường Chiềng An, TP. Sơn La; Khu đô thị tại phường Chiềng Sinh. Thời gian triển khai là từ năm 2018 - 2020. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La được giao làm Bên mời thầu.        

Minh Thông