Sơn La quy hoạch 8 khu đất để thu hút đầu tư

(BĐT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức PPP và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ. 
Sơn La quy hoạch 8 khu đất để thu hút đầu tư

Theo đó, 8 khu quy hoạch có tổng diện tích 1.420 ha được đầu tư để hình thành khu sản xuất nông nghiệp tập trung, khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch, khu du lịch nghỉ dưỡng...

HĐND Tỉnh giao UBND tổ chức rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung các khu quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tổ chức triển khai thu hút đầu tư hoặc thực hiện đầu tư các khu quy hoạch khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Hải Đăng