Sơn La duyệt đề xuất dự án xây dựng trụ sở làm việc 638 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La. Sở Xây dựng tỉnh sơn La là đơn vị chuẩn bị Dự án.

Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 638 tỷ đồng. Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án gồm chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí chi trả dịch vụ BLT, trong đó đã phân bổ 2,38 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư.

Theo thông tin công bố, mục tiêu của Dự án là nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức đến làm việc, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thành tiêu chí đưa thành phố Sơn La lên đô thị loại II vào năm 2020.

Địa điểm thực hiện tại Lô số 1 và 2 thuộc Khu đô thị mới gắn với dự án Thoát lũ suối Nậm La thuộc phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Thời gian thực hiện 2017 - 2019.         

Minh Thư