Sơn La dự kiến thu hồi hàng nghìn ha đất của hơn 400 dự án

(BĐT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết về danh mục 357 dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong danh mục trên có 72 dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, công trình di tích lịch sử văn hóa… với diện tích thu hồi hơn 44 ha; 172 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với diện tích thu hồi hơn 781 ha. Bên cạnh đó, có 64 dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên… với diện tích thu hồi hơn 96 ha; 49 dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, cụm công nghiệp, khu sản xuất chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung… với diện tích thu hồi hơn 1.687 ha.

Cùng với đó, Danh mục 105 dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất có nhu cầu triển khai trong kế hoạch năm 2018 cũng được HĐND tỉnh Sơn La thông qua. Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến của 105 dự án này là khoảng 1.400 ha.

HĐND tỉnh Sơn La giao UBND Tỉnh triển khai thực hiện, cập nhật, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết thì lấy theo số liệu đo đạc thực tế.

Trần Kiên