Sơn La chỉ định nhà đầu tư xây trụ sở hơn 600 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La. Dự án có tổng mức đầu tư là 638,73 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư là 633,6 tỷ đồng.

Dự án sẽ được chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ sơ. Dự án triển khai theo loại hợp đồng BTL (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao).     

 

Hải Đăng