Sơn La: Chỉ định nhà đầu tư dự án xây dựng trụ sở 638 tỷ đồng

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La, Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La là bên mời thầu.

Dự án thực hiện theo loại hợp đồng BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao), với tổng mức đầu tư hơn 638 tỷ đồng. Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 5,1 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố tại Đề xuất Dự án, địa điểm thực hiện Dự án là tại Lô số 1 và 2 thuộc Khu đô thị mới gắn với Dự án Thoát lũ suối Nậm La thuộc phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2034.

Minh Thư