Sớm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu thống kê

Từ năm 2016, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ KH&ĐT) sẽ chủ trì, trực tiếp tính toán và công bố chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho các địa phương. Đây là giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng chênh lệch ngày càng lớn giữa số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và GRDP.

Từ năm 2016, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ KH&ĐT) sẽ chủ trì, trực tiếp tính toán và công bố chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho các địa phương. Đây là giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng chênh lệch ngày càng lớn giữa số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và GRDP.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Cần sự quyết tâm cao 

 

Theo Tổng cục Thống kê, Đề án “Khắc phục chênh lệch số liệu tổng sản phẩm trong nước giữa Trung ương và địa phương” đã được triển khai từ năm 2010 để khắc phục thực trạng chênh lệch số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tính cho toàn bộ nền kinh tế so với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 3 năm thực hiện Đề án, bước đầu đã thu được một số kết quả nhất định, chênh lệch GDP của cả nước và GRDP của các địa phương có giảm, một số địa phương đã tính toán số liệu GRDP sát với thực tế sản xuất kinh doanh.

 

Báo cáo tình hình thực hiện khắc phục chênh lệch số liệu GDP trong nước năm 2013, kế hoạch năm 2014 và định hướng chuyển đổi quy trình biên soạn của Tổng cục Thống kê cho thấy, việc thực hiện kế hoạch số 23/KH-TCTK ngày 23/2/2013 về tính toán số liệu GRDP chính thức năm 2011 đã khắc phục phần nào sự chênh lệch số liệu công bố giữa Trung ương và địa phương. Thực hiện kế hoạch trên, Tổ công tác của Tổng cục Thống kê đã phối hợp với các Cục Thống kê Nam Định, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Hà Nội hoàn thành việc tính toán trực tiếp số liệu GRDP năm 2011 của 5 tỉnh, thành phố trên. Ngoài ra Tổng cục Thống kê giao nhiệm vụ cho Cục Thống kê 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại thực hiện rà soát số liệu của địa phương. Tổng cục Thống kê đánh giá: Đối với 5 Cục thống kê được chọn trực tiếp để rà soát, tính toán số liệu GRDP đã có sự chuẩn bị chu đáo về cán bộ, tài liệu. Đối với các Cục Thống kê còn lại thực hiện tự rà soát đã báo cáo tương đối đầy đủ theo biểu mẫu về nguồn thông tin đầu vào và kết quả tính toán số liệu GRDP năm 2011, đồng thời có báo cáo giải trình số liệu để Tổng cục kiểm tra.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ, trong quá trình rà soát số liệu GRDP chính thức năm 2011 vẫn còn một số tồn tại như có địa phương chưa thực sự có quyết tâm cao để thực hiện Đề án “Khắc phục chênh lệch số liệu tổng sản phẩm trong nước giữa Trung ương và địa phương”, thời gian gửi báo cáo chậm so với quy định, báo cáo chưa đúng biểu mẫu yêu cầu…

 

Đổi mới để phát triển

 

Tại các diễn đàn kinh tế, vấn đề chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân. Vì vậy, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Tổng cục Thống kê tổ chức mới đây, các đại biểu đồng thuận, đã đến lúc ngành Thống kê phải thực hiện quyết liệt Đề án nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu GDP của Trung ương và địa phương trong thời gian gần nhất.

 

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: “Chưa bao giờ con số thống kê được quan tâm như hiện nay và nhiệm vụ quan trọng của ngành Thống kê là điều chỉnh sự chênh lệch số liệu giữa Trung ương và địa phương cùng với số liệu giữa các Bộ, ngành với Tổng cục Thống kê”. 

 

“Đừng đưa ra những con số mà không ai muốn nghe, muốn biết. Những con số vô giá trị, chỉ tập trung vào số lượng mà chưa phản ánh được chất lượng các chỉ tiêu” – Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh. 

 

Theo kế hoạch, để giảm áp lực cho các Cục Thống kê trong việc biên soạn số liệu GRDP, từ năm 2016, Tổng cục Thống kê sẽ công bố GRDP cho các địa phương, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng: “Đây là việc rất nhạy cảm, rất khó khăn vì phải đối mặt với căn bệnh thành tích của các địa phương. Do vậy, việc đổi mới tư duy tìm ra một phương pháp mới là rất cần thiết”.

 

Để định hướng biên soạn số liệu GRDP theo kế hoạch trên, Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2014 này, Tổng cục sẽ tiến hành xây dựng Đề án “Chuyển đổi quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành. Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước để đảm bảo tốt thông tin theo đúng hạn định với chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao…

Trung Hiếu

ngocthanh