Sơ tuyển nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

(BĐT) - Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh vừa thông báo sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm (hợp đồng BOT) thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 từ ngày 15/5/2019 đến ngày 8/7/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chiều dài của Dự án khoảng 49,11 km (tính từ Km5+783 đến Km54+000) đi qua các huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng vốn đầu tư của Dự án dự kiến là 7.615 tỷ đồng (tương đương với 325,57 triệu USD), phần vốn Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 5.058 tỷ đồng (tương đương 216,25 triệu USD). Dự án được đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Dự án cơ bản hoàn thành theo kế hoạch vào năm 2021.

Mục tiêu của Dự án nhằm từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

 

Trần Kiên