Số doanh nghiệp nhà nước thực hiện bán, giao doanh nghiệp rất ít

Chỉ có 4 doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thực hiện theo hình thức bán và 5 DN thực hiện theo hình thức giao DN sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 109/2008/NĐ-CP (NĐ 109).

Chỉ có 4 doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thực hiện theo hình thức bán và 5 DN thực hiện theo hình thức giao DN sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 109/2008/NĐ-CP (NĐ 109). 

 

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 109 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng ngày 14/6, tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông chủ trì cuộc họp.

 

Sau hơn 10 năm thực hiện bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (kể từ khi Nghị định 103/1999/NĐ-CP được ban hành) đã có tổng số 155 doanh nghiệp thực hiện bán, 198 DN thực hiện giao và 30 doanh nghiệp thực hiện theo hình thức thuê, khoán kinh doanh. Tuy nhiên, kể từ khi NĐ 109 được ban hành (năm 2008) thì số lượng DN thực hiện bán, giao rất khiêm tốn như đề cập ở trên, thậm chí từ năm 2011 đến nay không có thêm DN nào thực hiện theo hình thức này.

 

Nguyên nhân của thực trạng này một phần là do đối tượng thực hiện giao hầu như không còn, một phần do hình thức bán chưa được quan tâm thực hiện. Hơn nữa, mấy năm gần đây thực hiện cải cách DNNN trong bối cảnh kinh tế khó khăn, có khá nhiều DN thuộc diện phải cổ phần hóa nhưng không thực hiện được, cần phải chuyển sang hình thức khác. Điều này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung NĐ 109 để hỗ trợ quá trình tái cơ cấu khu vực DNNN nói chung và quá trình chuyển đổi sở hữu nói riêng. Cùng với đó là khung pháp lý về DNNN cũng đang được sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Mặt khác, các giải pháp chuyển giao, chuyển nhượng DN cũng đang được tổ chức thực hiện trong quá trình sắp xếp lại khu vực DNNN… Tại Cuộc họp, nhiều nội dung chi tiết trong Đề cương đã được Ban soạn thảo phân tích, mổ xẻ nhằm xây dựng và hoàn thiện Dự thảo lần 1 trong thời gian sớm nhất.

 

Thứ trưởng Đặng Huy Đông yêu cầu, Ban soạn thảo cần sớm hoàn thiện văn bản để gửi phiếu điều tra lấy ý kiến của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế… từ đó có những nghiên cứu, phân tích cụ thể xây dựng Dự thảo có chất lượng để khi ban hành mang lại hiệu quả tích cực trong thực tế.

Trung Hiếu

ngocthanh