Siết chặt công tác quản lý chất lượng các dự án ngành giao thông

Tăng cường công tác giám định, kiểm định; kiểm soát tốt hệ thống quản lý chất lượng tại từng dự án; kiên quyết xử lý nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn giám sát để xảy ra vi phạm về chất lượng công trình;... là những biện pháp mà ngành giao thông vận tải (GTVT) sẽ tích cực triển khai trong năm 2015.

Tăng cường công tác giám định, kiểm định; kiểm soát tốt hệ thống quản lý chất lượng tại từng dự án; kiên quyết xử lý nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn giám sát để xảy ra vi phạm về chất lượng công trình;... là những biện pháp mà ngành giao thông vận tải (GTVT) sẽ tích cực triển khai trong năm 2015.

IMG

Quốc lộ 1 là một trong những dự án lớn dự kiến được hoàn thành trong năm 2015

 Ảnh: Lê Tiên

Trong năm 2015, ngành giao thông sẽ tiếp tục thực hiện năm kỷ cương - chất lượng - tiến độ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; tập trung siết chặt trách nhiệm các chủ thể tham gia dự án; đưa các chủ thể này đi vào hoạt động nề nếp, kỷ cương và trách nhiệm hơn nữa. Bộ sẽ thường xuyên chỉ đạo, giám sát để tập trung nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự án; xây dựng trách nhiệm cụ thể đối với từng chức danh của Ban quản lý dự án; xây dựng chế tài để sử dụng kết quả đánh giá, xếp hạng các chủ thể trong công tác lựa chọn các đơn vị tham gia dự án.

 

Đối với công tác quản lý chất lượng, tiến độ các dự án ngành giao thông, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 đảm bảo hoàn thành trong năm 2015 và các công trình trọng điểm khác của Ngành hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ. Bộ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo bám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án được khởi công và hoàn thành trong năm 2015 (phấn đấu khởi công 54 công trình, dự án; hoàn thành 115 công trình, dự án). Dự kiến, trong năm 2015, ngành GTVT sẽ khởi công các dự án lớn như: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Tuyến đường sắt số 1 Hà Nội, Nhà ga hành khách sân bay Cát Bi...; hoàn thành các dự án lớn như: Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, kênh Chợ Gạo giai đoạn 1, cầu Việt Trì, cầu Mỹ Lợi, cầu Cổ Chiên... 

 

Về công tác quản lý giá thành xây dựng, toàn ngành giao thông sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm chi phí đầu tư, tập trung cao cho công tác kiểm soát giá thành xây dựng, rà soát và lựa chọn giải pháp kỹ thuật - công nghệ hợp lý, kiểm tra cầu cũ để lựa chọn phương án tối ưu; xây dựng, điều chỉnh định mức, đơn giá; tăng cường quản lý đấu thầu để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó, sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng, chuyển đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành GTVT, trong đó tập trung rà soát điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp nhằm giảm giá thành xây dựng.

IMG

Ngành giao thông sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm chi phí đầu tư, tập trung cao cho công tác kiểm soát giá thành xây dựng

 Ảnh: LTT

Bộ GTVT cho biết, để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2015, Bộ sẽ chỉ đạo ngành giao thông thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đồng thời nhiều giải pháp. Cụ thể, sẽ nêu cao vai trò của các đơn vị tham gia các công trình, dự án kết cấu hạ tầng giao thông; phát huy, phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết cơ chế chính sách, giám sát quản lý chất lượng, giải phóng mặt bằng.

 

Trong năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng; đảm bảo nguyên tắc phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng hiện nay theo hướng quy định trách nhiệm cụ thể; điều chỉnh lại những lĩnh vực phân công, ủy quyền kém hiệu quả.

 

Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tích cực giải quyết các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình.

Tuấn Dũng

 

ngocthanh