Sẽ kiểm toán 143 đầu mối trong năm 2013

Kế hoạch kiểm toán năm 2013 đã được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố tại buổi họp báo ngày 21/12. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái cho biết, định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2013...

Kế hoạch kiểm toán năm 2013 đã được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố tại buổi họp báo ngày 21/12. 

IMG

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái cho biết, định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2013 là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt chú trọng đến chất lượng công tác kiểm toán tổng hợp và lồng ghép một số nội dung kiểm toán trọng tâm của ngành như: công tác quản lý và sử dụng đất đai, bất động sản, phát triển nhà và đô thị, khai thác kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

 

Trong năm 2013, KTNN có kế hoạch kiểm toán 143 đầu mối (ít hơn so với năm 2012 là 18 đầu mối) thuộc các lĩnh vực ngân sách nhà nước; đầu tư và chương trình, dự án; doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng; kiểm toán chuyên đề. Ông Lê Minh Khái cho rằng: Kế hoạch kiểm toán năm 2013 của KTNN tuy có giảm so với năm ngoái về số lượng nhưng lại lớn hơn về quy mô và giá trị tài chính. Kế hoạch kiểm toán đặc biệt tập trung vào những vấn đề đang được Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm như: công tác quản lý và sử dụng bất động sản, phát triển nhà và đô thị, khai thác kinh doanh tài nguyên khoáng sản và những bất cập lớn được phát hiện qua kết quả kiểm toán từ những năm trước. Đối với các lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đất đai, năm 2012 KTNN cũng đã có một số chuyên đề kiểm toán mang tính “tập dượt” để có thể tiến hành kiểm toán mạnh mẽ hơn nội dung này trong năm 2013.

 

Khái quát tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2012 tại buổi họp báo, KTNN đã thực hiện 161 cuộc kiểm toán và kết thúc 160 cuộc, đạt 99,4% kế hoạch kiểm toán năm 2012, phát hành được 98 báo cáo kiểm toán. Đánh giá về kết quả này, ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc phát hành các báo cáo kiểm toán trong năm qua vẫn còn chậm trễ so với tổng số cuộc kiểm toán đã tiến hành. Trong năm tới, KTNN cần tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận của KTNN tại các đầu mối kiểm toán để đảm bảo tính nghiêm minh trong các kết luận của KTNN.

Bài và ảnh: Hải Bình

 

trungnam