Sẽ hụt thu ngân sách nhà nước trên 63 nghìn tỷ đồng

Con số hụt thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đã được Chính phủ báo cáo trước Quốc hội ngày 23/10 là 63.630 tỷ đồng, tương đương 7,8% so với dự toán. Tổng thu cân đối NSNN năm 2013 ước đạt 752.370 tỷ đồng.

Con số hụt thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đã được Chính phủ báo cáo trước Quốc hội ngày 23/10 là 63.630 tỷ đồng, tương đương 7,8% so với dự toán. Tổng thu cân đối NSNN năm 2013 ước đạt 752.370 tỷ đồng. 

IMG

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều tổ chức, cá nhân nộp thuế gặp nhiều khó khăn

Ảnh minh họa: LTT

Theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hụt thu NSNN năm 2013 là: Tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nộp thuế gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số thuế phát sinh phải nộp thấp làm cho số thu nội địa giảm mạnh. Dự toán thu, chi NSNN năm 2013 được Quốc hội quyết định với mức phấn đấu khá cao. Thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn một số khoản thu theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và theo một số luật thuế làm giảm thu ngân sách khoảng 16.600 tỷ đồng. Số nợ thuế lớn và có xu hướng tăng đột biến ở nhiều địa phương, một mặt cho thấy tình hình tài chính của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, mặt khác, cho thấy công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế mặc dù đã được tăng cường nhưng chưa thường xuyên, tính quyết liệt chưa cao. Đồng thời, qua kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hầu hết đều phát hiện phải truy thu thuế. Điều này cho thấy, tình trạng kê khai sai, gian lận, trốn thuế vẫn xảy ra khá phổ biến, chưa giảm so với các năm trước.

 

UBTCNS cho rằng, Chính phủ ước thu cân đối NSNN chỉ đạt 92,2% so với dự toán (hụt thu 63.630 tỷ đồng) là khá sát tình hình, song vẫn còn dư địa tăng thu từ việc tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thu vào NSNN một số khoản còn để ngoài NSNN. Do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, đồng thời bảo đảm bố trí đủ số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2013, không để phát sinh nợ mới.

 

UBTCNS cũng chỉ ra một thực trạng, trong khi thu NSNN giảm nhiều nhưng phân bổ, bố trí vốn xây dựng cơ bản chưa khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, thi công kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ, phân bổ vốn không đúng cơ cấu, chương trình hỗ trợ được giao; còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị thiếu kiên quyết trong cắt, giảm đầu tư công; khởi công dự án mới trái quy định. 

 

Bên cạnh đó, qua giám sát thực tế, UBTCNS nhận thấy một thực trạng là việc ban hành nhiều chế độ, chính sách mới làm tăng chi NSNN, song chưa cân đối với nguồn lực NSNN; một số chế độ, chính sách chi an sinh xã hội triển khai chậm hoặc khi trình Quốc hội phê chuẩn dự toán chi NSNN nhưng chưa xác định rõ đối tượng thụ hưởng dẫn đến dư chi NSNN, có khả năng tăng số chi chuyển nguồn lớn sang năm sau. 

Việt Thắng

trungnam