Sẽ có quy định riêng cho một số địa phương vướng về quy hoạch sử dụng đất

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có cuộc họp báo cáo lãnh đạo Bộ TN&MT về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP...

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có cuộc họp báo cáo lãnh đạo Bộ TN&MT về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Dự thảo sửa đổi NĐ 69) và Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 49/2013/QH13 (Kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân). 

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Tại Cuộc họp, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, các ý kiến góp ý hầu hết đều đồng thuận với Dự thảo sửa đổi NĐ 69, tuy nhiên, tại Điều 1 của Dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều 23 NĐ 69 về hỗ trợ khác, một số địa phương phản ánh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi áp dụng điều này.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản thống nhất với các nội dung đã tiếp thu trong Dự thảo sửa đổi NĐ 69. Tuy nhiên, trong Điều 1 của Dự thảo, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu giữ nguyên theo NĐ 69 vì những khó khăn, vướng mắc của một số địa phương có tính cá biệt, không phổ biến, nên không thể đưa vào quy định làm hướng dẫn chung cho cả nước. Đồng thời, việc giữ nguyên điều này để đảm bảo được tính ổn định của pháp luật, tránh sự so sánh giữa những người bị thu hồi đất thuộc dự án được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước và sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực. Những trường hợp có tính chất cá biệt, Bộ sẽ có những văn bản và quy định riêng để hướng dẫn cụ thể. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, các đơn vị cần thống kê các ý kiến đồng thuận, không đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương tại các phương án trong Dự thảo.

 

Đối với Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 49/2013/QH13, đến nay đã có 6 Bộ, ngành và 38 địa phương cho ý kiến. Trong đó, có 4 Bộ, nghành, 30 địa phương đồng thuận với Dự thảo. Các ý kiến không đồng thuận tập trung góp ý vào Khoản 2, Điều 2 Dự thảo, đề nghị bỏ cụm từ “trong hạn mức giao đất nông nghiệp” và bổ sung cụm từ “quyền sử dụng đất” vào sau “nhận thừa kế, nhận tặng cho”. Tuy nhiên, vấn đề này Cục Đăng ký - Thống kê đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng, Điều 1 Dự thảo đã quy định các đối tượng được kéo dài thời hạn, Điều 2 quy định những trường hợp khác, do đó cần chia nhỏ theo các trường hợp cụ thể.

 

Bộ TN&MT cho biết, sau cuộc họp này, Dự thảo sẽ được gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến để trình Chính phủ.

Ngô Trần

trungnam