Sẽ có nhiều điều chỉnh trong Danh mục phân loại cảng biển

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) vừa hoàn thành Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 về việc Công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) vừa hoàn thành Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 về việc Công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam. Theo Tờ trình số 1920/TTr-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam gửi Bộ GTVT ngày 21/6/2013, sau quá trình dài nghiên cứu, rà soát, Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng danh mục phân loại cảng biển có nhiều sự điều chỉnh nhằm tránh đầu tư chồng chéo, trùng lắp trong phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

 

Hiện nay, cả nước có hơn 200 bến cảng lớn nhỏ phân bố từ Bắc đến Nam, các bến cảng có quy mô khác nhau và do nhiều đơn vị quản lý khai thác. Do vậy, danh mục các cảng biển, bến cảng được Cục Hàng hải Việt Nam đưa ra trong Dự thảo dựa trên nguyên tắc: tập hợp các bến cảng có vị trí địa lý gần nhau, sử dụng chung luồng cảng biển và điểm đón trả hoa tiêu tạo thành một cảng biển có tên chung; cảng biển có một hay nhiều bến cảng, bến cảng có một hay nhiều cầu cảng.

 

Theo nguyên tắc này, danh mục các cảng biển Việt Nam sẽ gồm 55 cảng biển, trong đó có 8 cảng biển mới; bến cảng gồm 219 bến, trong đó có 54 bến cảng mới, đóng bến cảng Nhật Lệ.

 

Cụ thể, cảng biển loại I vẫn được giữ nguyên, gồm 17 cảng biển; cảng biển loại II được bổ sung 2 bảng biển mới là Hòn La và An Thới, tổng cổng có 25 cảng biển; loại III gồm 13 cảng, được bổ sung thêm 4 cảng biển mới là Chim Sáo, Tê Giác Trắng, Sông Đốc, Sư Tử Vàng. 

 

Trên cơ sở kết quả phân loại cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam cũng đề xuất ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bến cảng đặc biệt quan trọng, thuộc cảng biển loại I nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cả nước hoặc liên vùng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển bằng hình thức BOT, BTO, BT và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Minh Tú

trungnam