Sắp diễn ra Hội nghị về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công dự kiến diễn ra vào ngày 26/9/2019.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2019 đạt 161.286,316 tỷ đồng. Ảnh: Quang Tuấn
Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2019 đạt 161.286,316 tỷ đồng. Ảnh: Quang Tuấn

Tại Công điện 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức trong nửa cuối tháng 9 năm 2019 Hội nghị trực tuyến cả nước về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, cơ quan và địa phương.

Hội nghị sẽ đánh giá lại tình hình thực hiện phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân những tháng còn lại của năm 2019. Dự kiến, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 sẽ được thảo luận tại Hội nghị.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2019 là 161.286,316 tỷ đồng, đạt 37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39% so với kế hoạch Thủ tướng giao.

Bộ Tài chính cũng vừa có văn bản đôn đốc các bộ, ngành trung ương gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ 2018 về Bộ Tài chính. Theo đó, có 8 đơn vị chưa gửi báo cáo về Bộ Tài chính là: Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nguyệt Minh