Sắp có tuyến đường trục trung tâm hành chính huyện Thạch Thất

 Đây là tuyến đường chính đô thị có chiều dài khoảng 0,85km, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4640/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục trung tâm hành chính huyện (nối từ TL419 đoạn qua UBND huyện-TL420), huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, đây là tuyến đường chính đô thị có chiều dài khoảng 0,85km, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm 01): Giao với đường TL419 (đối diện UBND huyện Thạch Thất). Điểm cuối tuyến (điểm 02): Giao với đường TL420 và trục kinh tế Bắc-Nam.

Chiều rộng mặt cắt ngang đường 24m÷74m, gồm: 02 lòng đường rộng 2x7,5m, hè hai bên rộng 2x4m÷10m, dải phân cách giữa rộng 1m÷K39m cho từng đoạn nhằm tạo cảnh quan phía trước UBND huyện Thạch Thất (thành phần cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt). Các nút giao cắt trên tuyến đường là nút giao cùng mức.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt;

Giao UBND huyện Thạch Thất phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới tuyến theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới tuyến đường; quản lý mốc giới và xây dựng hai bên tuyến đường theo quy định.


Reatimes.vn