Sắp chọn 6 gói thầu cải tạo, nâng cấp mặt đường Quản Lộ - Phụng Hiệp

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, từ nay đến cuối năm 2019, Ban Quản lý dự án 7 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quy mô của 6 gói thầu xây lắp đều trên 100 tỷ đồng/gói thầu. Trong đó, giá gói thầu của Gói thầu XL.01 (đoạn Km4+985 (Km0) - Km25+000) là 129,339 tỷ đồng; Gói thầu XL.02 (đoạn Km25+000 - Km45+000) là 121,905 tỷ đồng; Gói thầu XL.03 (đoạn Km45+000 - Km65+000) là 132,146 tỷ đồng; Gói thầu XL.04 (đoạn Km65+000 - Km87+000) là 151,426 tỷ đồng; Gói thầu XL.05 (đoạn Km87+000 - Km107+508) là 138,778 tỷ đồng; Gói thầu XL.06 (Xây dựng cầu Cái Nhúc 2 và đường hai đầu cầu, sửa chữa cầu cũ và hệ thống an toàn giao thông) là 127,901 tỷ đồng.    

Lê Xuân