Sắp ban hành Thông tư khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi để gấp rút hoàn thiện Dự thảo lần 4 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Dự thảo lần 4 Thông tư, ngân sách trung ương sẽ dành tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bích Thảo