Sáng kiến phòng chống tham nhũng

Ngày 16/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) năm 2011 do Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Ngày 16/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) năm 2011 do Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức. 

 

Mở rộng cách nhìn nhận của địa phương về chống tham nhũng

 

Đoàn công tác chung của TTCP và WB đã nhận xét về hiệu quả, thành công của VACI năm 2011 khi tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với 10 đề án của Chương trình tại 7 tỉnh, thành phố. 

 

Tại các địa phương, Đoàn công tác chung đã yêu cầu cơ quan thanh tra cấp tỉnh cử cán bộ tham gia các hoạt động để thể hiện vai trò quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn; kiểm tra, hỗ trợ các chủ đề án thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo TTCP về hoạt động của đề án, tính bền vững, khả năng duy trì, nhân rộng hoạt động sau khi kết thúc VACI năm 2011.

IMG

Tính đến tháng 6/2012, tất cả các dự án đã triển khai thực hiện được khoảng 40% khối lượng công việc với thành công bước đầu là thay đổi thái độ, năng lực, hành vi cá nhân và cách làm của địa phương. Cụ thể, ở Đề án 117 “Nâng cao nhận thức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong PCTN” đã thu hút được hơn 200 người tham gia lớp tập huấn về Luật PCTN và trao đổi nghiệp vụ về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác PCTN ở địa phương. Với sự hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra TP.HCM và Thanh tra huyện Củ Chi, hệ thống các Ban Thanh tra nhân dân đã hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện quy chế dân chủ và PCTN tại cấp cơ sở.

 

Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng TTCP đánh giá: Rất nhiều dự án của VACI năm 2011 được thực hiện thành công là do chủ đề án đồng thời là người có vị trí lãnh đạo tại đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động chính. Các địa phương, đơn vị triển khai đề án đã có bước chuẩn bị chu đáo, tìm được những cán bộ có kinh nghiệm, chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia vào các vị trí then chốt của đề án. Ngoài ra, việc triển khai các đề án này cũng nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ các bên liên quan.

 

Khuyến nghị trong giai đoạn cuối kỳ

 

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá giữa kỳ của Cục Chống tham nhũng thuộc TTCP về việc thực hiện các đề án được giải của VACI năm 2011 cũng cho thấy, việc thực hiện sáng kiến ở một số đề án còn hạn chế, khó khăn. Nguyên nhân là do các đề án này chưa tuân thủ triệt để các quy trình, nguyên tắc quản lý dự án, không thực hiện đúng tiến độ các hoạt động theo kế hoạch chi tiết đã được nhà tài trợ phê duyệt.

 

Một số đề án chưa tranh thủ được sự đồng thuận và sự tham gia của chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền về tăng cường tính công khai, minh bạch để đấu tranh với nạn quan liêu, tham nhũng ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vẫn còn yếu, chưa chú ý tới hình thức, nội dung tuyên truyền… cũng là những nguyên nhân gây khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án của VACI năm 2011.

 

Trên cơ sở đó, nhiều khuyến nghị cho giai đoạn cuối kỳ của VACI năm 2011 đã được đề xuất theo hướng: bám sát kế hoạch chi tiết đã được phê duyệt, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh các hoạt động của đề án, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm đầu ra, nâng cao tính thiết thực, tác động tích cực và tính bền vững của đề án; các chủ đề tài cần chấp hành nghiêm các quy định về mua sắm, chi tiêu tài chính, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, giám sát của các cơ quan đồng tổ chức, tài trợ…

 

Bên cạnh đó, nên phổ biến, cung cấp thông tin về các dự án đã triển khai thành công làm kinh nghiệm để triển khai các dự án khác của VACI; đồng thời cần tiếp tục phát động Chương trình này vào những năm tiếp theo để giúp các tổ chức, cá nhân có cơ hội tham gia, góp phần thực hiện tốt công tác PCTN trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Hải Bình

 

 

trungnam