Rà soát tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

 

Theo Bộ Xây dựng, thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, do đó đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành nhà ở xã hội đã được khởi công và nhanh chóng được hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu rất lớn của các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở. Để đạt được những kết quả như trên, các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương trọng điểm, đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

IMG

Nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành nhà ở xã hội đã được khởi công và nhanh chóng được hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu của các cá nhân và hộ gia đình

Ảnh: Nhã Chi St 

Đợt rà soát lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đề xuất các giải pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả hơn chính sách này. Nội dung rà soát tập trung vào thống kê số lượng, tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn (bao gồm dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề). 

 

Đồng thời, đề xuất việc xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Việt Thắng

ngocthanh