Rà soát phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

(BĐT) - Để hoàn thiện Báo cáo Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đối với việc rà soát phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn trong nước nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu làm rõ Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; Danh mục dự án bố trí vốn không đúng quy định để có căn cứ cắt giảm, bù vào số giảm tổng mức vốn trung hạn nguồn ngân sách trung ương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu rà soát phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; rà soát danh mục dự án và số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu chính phủ; rà soát danh mục dự án và số vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ ứng trước đến hết kế hoạch năm 2016 chưa bố trí nguồn để thu hồi; rà soát số thu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 và thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2017 - 2020 của các địa phương.

 

Phan Ngọc

Tin liên quan