Rà soát các mục tiêu của Đề án phát triển KT-XH vùng trung tâm ATK Định Hóa (Thái Nguyên)

Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm an toàn khu (ATK) Định Hóa giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8 năm 2013.

Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm an toàn khu (ATK) Định Hóa giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8 năm 2013. Phạm vi của Đề án bao gồm 24 xã, thị trấn trên phạm vi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, với tổng nhu cầu vốn là 1.668 tỷ đồng, từ nhiều nguồn khác nhau. 

 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất, rừng, cảnh quan du lịch, di tích lịch sử cách mạng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phục hồi tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, văn hóa; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội...

 

Đề án còn đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; 80% các tuyến đường giao thông liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; xây dựng hoàn thành các công trình hồ, đập đầu mối và kiên cố hóa trên 65% chiều dài kênh mương nội đồng; đưa điện lưới quốc gia đến với 100% hộ dân trong xã với chất lượng tốt, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 90%; nâng cấp, phục hồi, tôn tạo một số điểm di tích lịch sử quan trọng;…

 

Ngay sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã họp bàn và có ý kiến chỉ đạo về lập các dự án, thành lập Ban chỉ đạo. 

 

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Đề án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng năm 2014, trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của Tỉnh, đã xây dựng được 36,2 km đường giao thông nông thôn loại B, gần 5 km đường loại C; cải tạo và xây dựng mới 2 nhà văn hóa xã, 2 sân vận động - thể thao, 32 nhà văn hóa tại các thôn xóm trên địa bàn; xây dựng mới 2 trụ sở làm việc cho 2 xã, xây dựng cơ sở vật chất cho 3 trường học để công nhận đạt chuẩn quốc gia…

 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án, bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án, tổng hợp chung thành kế hoạch của Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện theo từng năm. UBND huyện Định Hóa chủ động rà soát lại mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ ra thực trạng và phối hợp với các ngành để thực hiện Đề án một cách hiệu quả; lưu ý việc phối hợp chặt chẽ các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt như: bê tông hóa các tuyến đường, chuẩn quốc qua về y tế, giáo dục. Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Định Hóa kết hợp chặt chẽ, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương để tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả Đề án. 

BK

 

ngocthanh