Quyết toán dứt điểm các gói thầu tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Theo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh vừa có chỉ đạo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng hệ thống nhà văn hóa, công trình thể thao trong khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam,

Theo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh vừa có chỉ đạo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng hệ thống nhà văn hóa, công trình thể thao trong khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ; làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án của Học viện Âm nhạc Huế. 

 

Cùng với đó, Bộ trưởng VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cũng chỉ đạo Tổng cục Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ cùng Vụ Kế hoạch, Tài chính quyết toán dứt điểm các gói thầu tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam và nghiên cứu, tổ chức hội thảo về quản lý, khai thác cơ sở vật chất các công trình thể thao sau đầu tư.

Bích Khánh

ngocthanh