Quyết tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng vừa được ra mắt cuối tuần qua dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng vừa được ra mắt cuối tuần qua dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương.

IMG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ảnh: C.V

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập nhằm mục đích nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm mới, dịch vụ mới… Đối tượng của Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.
Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, việc thành lập Quỹ thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, cũng như của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tập trung các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học, công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Quỹ đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng khoa học và các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm mới, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.
Phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chuẩn bị, xây dựng, ban hành các thể chế, các quy định thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới khoa học và công nghệ trong thời gian qua, cũng như hình thành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia _ một định chế tài chính mới, quan trọng để thúc đẩy đổi mới công nghệ của đất nước thông qua hỗ trợ cho các tổ chức, trong đó trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vươn lên phát triển nhanh, bền vững. Kinh nghiệm từ các quốc gia hàng đầu về công nghệ trên thế giới cho thấy nền tảng của phát triển nhanh, bền vững là phải không ngừng phát triển khoa học, đổi mới công nghệ, trong đó các doanh nghiệp chính là chủ thể của quá trình đổi mới công nghệ, cũng là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, thực tế phát triển của đất nước cũng cho thấy việc đổi mới công nghệ là một giải pháp có ý nghĩa rất quyết định để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
 Thủy Dung 

ngocthanh