Quyết liệt hoàn thành cổ phần hóa 289 DNNN trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 289 doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 289 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo đúng kế hoạch. Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo DNNN không thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả việc tái cơ cấu, CPH, thoái vốn nhà nước.

 

Số liệu của Văn phòng Chính phủ cho biết, về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đến nay, cả nước đã thoái vốn được gần 5.000 tỷ đồng, nhưng tổng thu về đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 45% tổng thu từ thoái vốn. Đáng chú ý là số doanh nghiệp thực hiện đấu giá CPH và thoái vốn qua 2 sở giao dịch chứng khoán trong năm 2014 cao gấp 1,4 lần so với cả 3 năm trước. 

IMG

Hiện đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 Ảnh: Tất Tiên

Hiện đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp CPH trong năm 2015 và 109 doanh nghiệp CPH trong giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành CPH 289 doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và các cổ đông khác; gắn việc cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Theo nghiên cứu của Văn phòng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, tại nhiều quốc gia, CPH được đón nhận rộng rãi nhờ những tác động tích cực mà tiến trình này tạo ra, cụ thể là tạo nên những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn cũng như đóng góp tích cực đối với nền kinh tế vĩ mô và phúc lợi xã hội. Một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới cũng chứng minh, việc chính phủ thoái vốn ra khỏi các DNNN tác động tích cực đến nền kinh tế và tạo ra năng suất cao hơn.

Đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo CPH, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015, phấn đấu trong quý III/2015 tất cả được công bố giá trị doanh nghiệp và quý IV/2015 hoàn thành cổ CPH; còn 126 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp phấn đấu công bố được giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015 và hoàn thành CPH trong quý III/2015. Riêng 52 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành CPH trong quý II/2015. 

 

Nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình CPH, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần… Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các DNNN tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành một cách chặt chẽ, có hiệu quả. Trong tháng 4/2015, rà soát những doanh nghiệp đã CPH, nhưng số cổ phần bán được lần đầu chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt thì đề ra lộ trình và bán tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

 

Để bảo đảm công tác tái cơ cấu DNNN hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo phải xử lý nghiêm lãnh đạo thực hiện không có kết quả tái cơ cấu DNNN. Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu, CPH, thoái vốn nhà nước thuộc phạm vi phụ trách; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, CPH, thoái vốn nhà nước và nhiệm vụ chủ sở hữu được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp…

 Thủy Dung

ngocthanh