Quý I/2018: Hà Nội thu hút hơn 140 dự án FDI

(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong quý I/2018, Thành phố đã thu hút 141 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 95,2 triệu USD (cấp mới 116 dự án với số vốn đăng ký mới 54,3 triệu USD; tăng vốn 25 lượt dự án, với số vốn đầu tư đăng ký tăng 40,9 triệu USD).

Đồng thời, Thành phố chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam 113 lượt, với tổng vốn đăng ký đạt 47,3 triệu USD.

Nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hà Nội, năm nay, Thành phố tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đặc biệt, Thành phố thành lập các dự án tiềm năng để phối hợp với nhà đầu tư, triển khai nghiên cứu thực hiện thủ tục đầu tư và tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu có để sớm đưa dự án vào thực hiện.

Thông tin từ cơ quan thống kê cũng cho biết, trong quý I/2018, Thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.010 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 48.000 tỷ đồng.    

Việt Anh