Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan thuộc KKT Năm Căn

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1576/BXD-QHKT phúc đáp UBND tỉnh Cà Mau, chỉ rõ nhiều điểm hạn chế cần sửa đổi, bổ sung trong Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế (KKT) Năm Căn (tỉnh Cà Mau).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, Khu phi thuế quan thuộc KKT Năm Căn, quy mô khoảng 800ha đã được xác định trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-TTg ngày 17/12/2013. Việc UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan là cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng KKT Năm Căn đã được phê duyệt.

Một số nội dung cần được bổ sung vào Quy hoạch phân khu được Bộ Xây dựng chỉ rõ. Cụ thể, về ranh giới và đánh giá hiện trạng, nội dung đồ án quy hoạch chưa đề cập đến việc xác định các cổng, hướng tiếp cận, liên hệ với các khu vực khác trong KKT Năm Căn, đảm bảo các yêu cầu kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Trong phương án đề xuất nhiều tuyến đường tiếp cận với Quốc lộ 1A và các đường nhánh khác của KKT sẽ không đảm bảo tính độc lập và khó kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trong Khu phi thuế quan.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cà Mau căn cứ quy định tại Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Khu phi thuế quan trong KKT, KKT cửa khẩu để xác định rõ vị trí ranh giới giữa Khu phi thuế quan với bên ngoài (bằng ký hiệu cụ thể), từ đó xác định các thông số kỹ thuật có liên quan.

Ngoài ra, bổ sung nội dung đánh giá hiện trạng về tình hình ngập (thời gian, mức độ ngập…) đối với khu vực lập quy hoạch, đặc biệt khu vực cảng Năm Căn đã có tình trạng ngập do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Về quy hoạch không gian và sử dụng đất, đối với các khu công nghiệp trong Khu phi thuế quan, cần đề xuất cụ thể các loại hình sản xuất (thể hiện rõ bằng ký hiệu có màu sắc khác nhau), đảm bảo các yêu cầu về quản lý các hoạt động giữa Khu phi thuế quan và các khu vực nội địa lân cận. Nội dung thuyết minh cần bổ sung luận cứ để xác định đúng tính chất, chức năng của Khu phi thuế quan.

Mặt khác, cần bổ sung luận cứ, làm rõ về hệ thống các công trình quản lý nhà nước trong Khu phi thuế quan bao gồm những chức năng cụ thể gì, nhằm đáp ứng đúng yêu cầu sử dụng, giảm thiểu việc đầu tư xây dựng lãng phí, kém hiệu quả.

Đặc biệt, UBND tỉnh Cà Mau cần lưu ý khi triển khai các bước tiếp theo, cần tính toán mật độ xây dựng tại các lô đất quy hoạch xây dựng nhà máy, xí nghiệp (A1-A6 và B1-B11) đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCXDVN 01:2008) về quy hoạch xây dựng.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường, cần bổ sung giải pháp thoát nước đối với khu vực trong đê biển; làm rõ các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng khi lựa chọn cao độ nền 2,25m và 3,0m cho khu vực trong và ngoài đê biển.

Đồng thời, cân nhắc tiêu chuẩn cấp nước tưới cây 30 m3/ngđ vào công suất nhà máy nước vì khu vực Năm Căn, tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng khó khăn về nguồn cấp nước.

Yêu cầu phân tích, đánh giá cụ thể mức độ của nguồn phát thải ô nhiễm từ các khu công nghiệp trong khu Phi thuế quan đến các khu vực lân cận, đặc biệt tại khu vực giáp sông Cửa Lớn là tuyến giao thông thủy và môi trường nuôi trồng thủy sản của người dân.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị đơn vị lập quy hoạch rà soát tên các bản đồ của hồ sơ đồ án quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và cần bổ sung cao độ nền (Bản đồ địa hình), trên cơ sở đó phân tích đánh giá về quỹ đất xây dựng của khu vực lập quy hoạch.

Sau khi phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan thuộc KKT Năm Căn, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan gửi quyết định phê duyệt đồ án và đĩa CD sao lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.


Reatimes.vn