Quy định tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cho biết, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 3169/QĐ-BTNMT về việc tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cho biết, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 3169/QĐ-BTNMT về việc tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

IMG

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao là vi phạm pháp luật về đất đai

Ảnh: Nhã Chi

 

Theo đó, thông tin phản ánh về các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được tiếp nhận bao gồm: phản ánh về vi phạm pháp luật về đất đai của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ như lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai.

 

Bên cạnh đó, phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất đối với một trong các hành vi sau: sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; lấn, chiếm đất; chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; sử dụng đất mà không thực hiện kê khai đăng ký đất đai hoặc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không làm thủ tục đăng ký biến động theo quy định của pháp luật; không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm quá thời hạn quy định của Luật Đất đai năm 2013; sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; cố ý hủy hoại đất hoặc không tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác.

 

Quyết định cũng quy định rõ thông tin phản ánh phải thể hiện đầy đủ các nội dung như: tên và địa chỉ của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; trường hợp phản ánh vi phạm trong sử dụng đất thì phải nêu rõ địa chỉ nơi đang sử dụng đất có vi phạm; phải nêu rõ hành vi vi phạm đã xảy ra theo quy định của pháp luật về đất đai; người phản ánh cần cung cấp các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được về sai phạm đã phản ánh; tên, địa chỉ của người phản ánh và yêu cầu bảo mật thông tin về người phản ánh (nếu có) để cơ quan có thẩm quyền giải quyết liên hệ khi cần thiết.

 

Đặc biệt, Quyết định nêu rõ, cơ quan, công chức thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh có trách nhiệm bảo mật thông tin về người phản ánh nếu người phản ánh có yêu cầu; thông tin phản ánh sau khi được tiếp nhận phải được tổng hợp thành văn bản và báo cáo với lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 2 ngày làm việc (kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin) để xử lý theo quy định. Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai là cơ quan tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai.

Ngô Trần

 

 

ngocthanh