Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới sẽ giúp tiết kiệm năng lượng

Ngày 29/11, tại TP.HCM, Bộ Xây dựng và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM tổ chức Hội thảo tập huấn: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD và các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng”.

Ngày 29/11, tại TP.HCM, Bộ Xây dựng và Công ty Tài chính quốc tế  (IFC) phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM tổ chức Hội thảo tập huấn: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD và các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng”.

 

Theo đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Xây dựng, ngành xây dựng Việt Nam hiện tiêu thụ khoảng 25% tổng mức tiêu thụ năng lượng quốc gia. Chính vì vậy, các công trình xây dựng là một trong những đối tượng quan trọng cần áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng để phát triển bền vững. Quy chuẩn Quốc gia được đánh giá là bước quan trọng thúc đẩy mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua thiết kế, thi công công trình xây dựng, sẽ góp phần giảm khoảng 20% tổng năng lượng tiêu thụ so với hiện nay. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, QCVN 09:2013/BXD đã được Bộ Xây dựng phối hợp với IFC nghiên cứu ban hành, dưới sự tham gia góp ý của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Cục Năng lượng Đan Mạch để phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam, gần tiệm cận với những quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Do đó, với cách tiếp cận mới, Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD cơ bản đã khắc phục được những nhược điểm của Quy chuẩn QCXDVN 09:2005 trước đây. Bộ Xây dựng cho biết, sắp tới sẽ tổ chức tập huấn cho các đối tượng là các Sở Xây dựng, kỹ sư, kiến trúc sư, các nhà thầu tư vấn…

 

Hiện nay, Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp với IFC thực hiện 3 dự án trình diễn việc áp dụng Quy chuẩn trong quá trình thiết kế xây dựng và thẩm định. Đồng thời, Bộ sẽ hợp tác với Chính phủ Đan Mạch lựa chọn 2 công trình thí điểm để áp dụng thử nghiệm Quy chuẩn; hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thiết bị máy móc… để áp dụng thí điểm Quy chuẩn thành công.

V.Huyền

trungnam