Quốc hội thảo luận hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô

Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô để tiến tới xem xét, biểu quyết thông qua Dự luật vào ngày 21/11 tới.

Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô để tiến tới  xem xét, biểu quyết thông qua Dự luật vào ngày 21/11 tới.

 

Đa số đại biểu Quốc hội (ĐB) đều cho rằng, cần thiết phải ban hành Luật Thủ đô với một số cơ chế đặc thù và chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

 

Theo ĐB Nguyễn Văn Tuyết (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trong thời gian qua, việc thu hồi, giải phóng mặt bằng nhìn chung rất khó khăn. Do đó, TP. Hà Nội cần ban hành các biện pháp để bảo đảm việc thu hồi, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô song khi ban hành các biện pháp này cần phải xem xét, cân nhắc đến việc hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân bị thu hồi đất. ĐB Nguyễn Văn Tuyết cũng đề nghị bổ sung thêm quy định cấm sử dụng đất sau thu hồi để xây dựng chung cư, văn phòng, nhà ở cho thuê, nếu không sẽ không giải quyết được các vấn đề như: ùn tắc giao thông, điều tiết dân cư…

 

Còn theo ĐB Phạm Trọng Nhân (tỉnh Bình Dương) thì Quy hoạch chung của Thủ đô, kể cả quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia liên quan trực tiếp đến Thủ đô… phải được phê duyệt trước khi thông qua luật này, tránh nay quy hoạch mai lại điều chỉnh. 

 

Bên cạnh đó, mặc dù thống nhất là cần dành một số cơ chế riêng cho Thủ đô, nhưng ĐB Ngô Đức Mạnh (tỉnh Bình Thuận) lại cho rằng, nên căn cứ vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để từ đó quyết định mức phân bổ cụ thể cho từng giai đoạn phát triển. Theo ĐB này thì Dự thảo Luật vẫn chưa có những quy định cụ thể về cơ chế và chính sách phân cấp cho chính quyền Thủ đô. Và việc phân cấp này phải trên cơ sở có được sự kiểm soát, giám sát chặt chẽ và giao cho Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn, giám sát trong quá trình thực hiện, ĐB Bùi Ngọc Chương (tỉnh Cà Mau) bổ sung thêm.

 

Về quản lý đất đai, ĐB Bùi Ngọc Chương cho rằng, việc xây dựng quy hoạch công sở, di dời các cơ quan, trường học, bẹnh viện ra ngoại thành, thu hồi đất và sử dụng nhà trái quy định hoặc không hiệu quả… là vấn đề lớn và rất khó giải quyết “một sớm một chiều”, do đó, trong quá trình thực hiện, Chính phủ cần có chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, cụ thể. Còn theo ĐB Dương Trung Quốc, quỹ đất sau khi di dời của các cơ quan, đơn vị có thể cho phép đấu giá hoặc lập dự án xây dựng công trình, dự án phù hợp với quy hoạch để lấy kinh phí xây dựng trụ sở văn phòng mới của cơ quan mới đến nhằm giảm chi ngân sách, chứ không nhất thiết phải làm công trình công cộng. 

Bích Thủy

 

trungnam