Quốc hội: Quản lý đất đai phải hài hòa để ổn định xã hội

Trong hai ngày 3 và 4/6, Quốc hội tập trung thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Một trong những vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi là vấn đề quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai…

Trong hai ngày 3 và 4/6, Quốc hội tập trung thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Một trong những vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi là vấn đề quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai…

 

Theo ĐBQH Trần Hồng Hà (tỉnh Vĩnh Phúc), sở hữu đất đai và quy hoạch đất không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội. Cần phải giải quyết hài hòa để ổn định xã hội. Trong vấn đề thu hồi đất, ông Trần Hồng Hà cho rằng, chỉ thu hồi đất dùng cho quốc phòng an ninh, không thu hồi đất để phục vụ các dự án kinh tế mà có hơi hướng lợi ích nhóm như đã gây bức xúc cho người dân thời gian vừa qua.

 

ĐBQH Trương Thị Thu Trang (tỉnh Tiền Giang) thì cho rằng, Khoản 2 Điều 58 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chưa phù hợp với quy định hiện hành. Cần thể hiện rằng giá trị quyền sử dụng đất là tài sản được pháp luật bảo hộ. Bên cạnh đó, bà Trương Thị Thu Trang cho rằng, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có văn bản về đất đai, còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu tính khả thi, đôi khi trái luật. Công tác kiểm tra, giám sát để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa tốt.

 

Một số ĐBQH khác cho rằng, việc sở hữu đất đai, quy định quyền sở hữu đất đai là quyền được pháp luật bảo hộ. Tài sản đất đai nếu cần trưng mua sẽ do Nhà nước trưng mua.

Q.V

trungnam