Quảng Trị: Nhiều công trình khát vốn

(BĐT) - Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Quảng Trị được dự kiến là 2.619,779 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 408,2 tỷ đồng. Tỉnh đang dự kiến bố trí vốn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã bố trí vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản  từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016 - 2020 nên kế hoạch năm 2018 không bố trí. Còn các dự án PPP của Tỉnh, hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị, nên chưa có nhu cầu bố trí vốn để thực hiện.

Số vốn của Tỉnh được bố trí theo đúng thứ tự, để thu hồi tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương dự kiến thu trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi; vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo dự kiến kế hoạch trung hạn; dự án đã hoàn thành năm 2018.

Sau khi bố trí cho các khoản nêu trên, số vốn còn lại chỉ là 69,023 tỷ đồng, nên số vốn bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 chỉ đáp ứng được 36,6%. Trong nhóm dự án này, có Dự án Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu với tổng mức đầu tư là 588,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 529,92 tỷ đồng, thời gian thực hiện đã trên 5 năm nên phải hoàn thành trong năm 2018 nhưng số vốn bố trí đến nay là 405,358 tỷ đồng, còn thiếu 124,562 tỷ đồng để hoàn thành.

Các dự án chuyển tiếp khác có nhu cầu vốn là 292,409 tỷ đồng không còn nguồn để bố trí.

Như vậy, sẽ không còn nguồn để bố trí cho dự án khởi công mới. Trong số này có dự án tái định cư để xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Theo UBND tỉnh Quảng Trị, KKT này được kỳ vọng tạo ra sự phát triển đột phá cho Tỉnh trong giai đoạn tới. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và xin đầu tư vào KKT này, đặc biệt có một số dự án động lực chuẩn bị triển khai thi công như Nhà máy Nhiệt điện 1.360 MW, cảng biển Mỹ Thủy đảm bảo cho tàu 50.000 - 100.000 tấn cập bến... UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, nhu cầu cấp thiết là phải xây dựng 2 khu tái định cư Hải Khê và Hải An để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với tình hình khó khăn về nguồn vốn thì không thể bố trí để triển khai thực hiện được các dự án này.   

M.Thư