Quảng Ninh sẽ đẩy nhanh triển khai các dự án PPP

Quảng Ninh là một trong những địa phương đã đẩy mạnh áp dụng các hình thức đầu tư có sự tham gia của tư nhân đầu tư vào công trình, dịch vụ công từ trước khi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

Quảng Ninh là một trong những địa phương đã đẩy mạnh áp dụng các hình thức đầu tư có sự tham gia của tư nhân đầu tư vào công trình, dịch vụ công từ trước khi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực, coi đây là giải pháp hữu hiệu để phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ công của địa phương trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. 

IMG

Mô hình dự án Cảng hàng không tỉnh Quảng Ninh đầu tư theo hình thức BOT

 Ảnh: Nhã Chi 

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Ninh, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, vận động sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, huy động mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi nhanh phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo mạnh dạn thí điểm áp dụng mô hình "Lãnh đạo công - Quản trị tư", "Đầu tư công - Quản lý tư" và " Đầu tư tư - Sử dụng công".

 

Ngay từ đầu quý II/2014, Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh đã tích cực triển khai nội dung này, đồng chí Bí thư Ban Cán sự - Chủ tịch UBND Tỉnh trực tiếp chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc để quán triệt, phổ biến và thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nhận thức, nguyên tắc cơ bản; yêu cầu các cấp, các ngành phải tích cực, chủ động, mạnh dạn và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở thống nhất về các nội dung trên, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong Tỉnh nghiên cứu kỹ các văn bản của Chính phủ, của các bộ, ngành liên quan và kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế để đề xuất mô hình đầu tư và quản lý các dự án cụ thể, từ đó áp dụng thí điểm phù hợp với thực tiễn của địa phương và đảm bảo minh bạch, khách quan, khả thi. 

 

 

Tình hình triển khai một số dự án đầu tư công có sự tham gia của tư nhân do UBND Tỉnh quản lý tại Quảng Ninh:

- Dự án Hệ thống truyền hình trực tuyến đầu tư theo hình thức “đầu tư tư - sử dụng công” đã ký hợp đồng chính thức thuê hệ thống Hội nghị trực tuyến với Viễn thông Quảng Ninh để phục vụ các hội nghị trực tuyến của Tỉnh.

- Dự án Trụ sở liên cơ quan số 3 đầu tư theo hình thức “đầu tư tư - sử dụng công”, tổng mức đầu tư là 498 triệu đồng, đã thương thảo xong hợp đồng với nhà đầu tư, dự kiến triển khai ký hợp đồng thực hiện Dự án trong tháng 4/2015.

- Dự án Trụ sở các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong Tỉnh áp dụng mô hình “đầu tư tư - sử dụng công”, tổng mức đầu tư là 310 tỷ đồng, đã thương thảo xong hợp đồng với nhà đầu tư, dự kiến trong tháng 4/2015 triển khai ký hợp đồng thực hiện Dự án.

- Dự án Cầu Bạch Đằng, áp dụng hình thức BOT, có tổng mức đầu tư là 7.388 tỷ đồng, đã ký kết hợp đồng, dự kiến trong quý II/2015 sẽ triển khai xây dựng.

- Dự án Đường dẫn cầu Bắc Luân II, áp dụng hình thức BT, tổng mức đầu tư là 930 tỷ đồng, đã ký kết hợp đồng, dự kiến trong tháng 5/2015 sẽ khởi công xây dựng.

- Dự án Cảng hàng không tỉnh Quảng Ninh, áp dụng hình thức BOT, tổng mức đầu tư là 7.494 tỷ đồng, đang được các bộ, ngành liên quan thẩm định lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tổng mức đầu tư là 12.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, Tỉnh đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai Dự án trong quý III/2015.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành danh mục 64 công trình áp dụng thí điểm triển khai các mô hình PPP và giao nhiệm vụ đầu mối thực hiện cho 14 huyện, thị xã, thành phố và 12 sở, ban, ngành thuộc Tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư và quản lý theo hình thức hợp tác công - tư tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh làm Trưởng ban. Tháng 6/2014, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sau khi nghe UBND Tỉnh báo cáo việc triển khai các mô hình hợp tác công tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận cho phép Quảng Ninh làm thí điểm một số lĩnh vực theo mô hình PPP, sau đó tổng kết đánh giá hiệu quả cho nhân rộng mô hình.

 

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết, hiện nay, đối với các công trình do các địa phương được giao làm đầu mối, các địa phương đã chủ động thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, chủ động ban hành Quyết định triển khai giao việc cho các phòng, ban và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo mỗi đơn vị trong năm 2014 triển khai thí điểm được 1 công trình. Đối với các công trình do Tỉnh quản lý, Tỉnh cũng đang bám sát tiến độ, đốc thúc triển khai. 

 

Trong điều kiện nhiều dự án được thực hiện trước khi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, Nghị định này là cơ sở pháp lý cơ bản trong quá trình triển khai các dự án PPP, vì thế Tỉnh sẽ rà soát lại những công việc đã triển khai, điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với các quy định của Nghị định. Trên cơ sở đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục mở rộng và đẩy nhanh triển khai các dự án theo hình thức PPP, coi đây là hướng đi trọng tâm trong thời gian tới của Tỉnh.

 Nguyệt Minh

ngocthanh