Quảng Ninh: Qua đấu thầu, cơ bản lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực

Đây là đánh giá của Sở KH&ĐT Quảng Ninh về công tác đấu thầu của Tỉnh trong năm 2013. Theo Sở KH&ĐT Quảng Ninh, trên cơ sở thực hiện theo Luật đấu thầu, nghị định hướng dẫn và các mẫu hồ sơ mời thầu, công tác đấu thầu tại Quảng Ninh ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp.

Đây là đánh giá của Sở KH&ĐT Quảng Ninh về công tác đấu thầu của Tỉnh trong năm 2013. Theo Sở KH&ĐT Quảng Ninh, trên cơ sở thực hiện theo Luật đấu thầu, nghị định hướng dẫn và các mẫu hồ sơ mời thầu, công tác đấu thầu tại Quảng Ninh ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp. 

IMG

Quốc lộ 18 đoạn qua Quảng Ninh

Ảnh: Lê Tiên

Trong năm 2013, việc tổ chức đấu thầu các gói thầu do Tỉnh quản lý, nhìn chung không còn tình trạng phá giá thầu, bỏ giá thấp, không đủ điều kiện thực hiện dẫn đến công trình chất lượng kém, thi công kéo dài. Qua đấu thầu cơ bản đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi công. 

 

Sở KH&ĐT Quảng Ninh nhận định, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn về quy trình đấu thầu đã thể hiện một cách rõ ràng, thống nhất và chuẩn hóa về thủ tục, thời gian trong hoạt động đấu thầu, quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Đặc biệt, nguyên tắc phân cấp được thể hiện rõ bằng việc nâng cao quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, từ đó tạo điều kiện tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án đầu tư. Việc tăng cường phân cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, rút ngắn thời gian trình duyệt nhằm tăng hiệu quả đầu tư. Theo đó, vai trò của chủ đầu tư đã được thay đổi căn bản trong quá trình quản lý, điều hành và quyết định các nội dung trong quá trình triển khai dự án…

 

Về số lượng, năm 2013, trên địa bàn Tỉnh có 754 gói thầu được thực hiện, trong đó, đấu thầu rộng rãi trong nước 90 gói, chỉ định thầu 616 gói, còn lại là các hình thức khác. Tổng giá gói thầu 2.995.193 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 2.932.740 triệu đồng, chênh lệch giảm 62.453 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%. Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu trên địa bàn Tỉnh chủ yếu là các gói thầu quy mô nhỏ, có giá trị trong hạn mức được chỉ định thầu theo quy định. 

 

Sở KH&ĐT Quảng Ninh cho biết thêm, công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu cũng được triển khai thực hiện tốt. Qua thanh, kiểm tra một số dự án, nhìn chung các chủ đầu tư dự án và các ban quản lý điều hành dự án đã thực hiện tốt về thủ tục đầu tư theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và quy định của Luật đấu thầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thi công một số dự án không đảm bảo theo thời gian và với hợp đồng thi công đã ký kết, chưa đánh giá đúng năng lực thực tế của nhà thầu trong việc lựa chọn nhà thầu. 

 

Trong thời gian tới, Sở KH&ĐT Quảng Ninh đề nghị thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng tại các dự án đầu tư nhằm sớm tạo ra được một công nghệ đấu thầu tiên tiến thay cho công nghệ giấy tờ như hiện nay, qua đó góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và minh bạch hóa hoạt động đấu thầu…

Nguyệt Minh

ngocthanh