Quảng Ninh nâng cấp cửa khẩu Ka Long

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh vừa công bố Đề xuất Dự án Sửa chữa, nâng cấp Cửa khẩu Ka Long, TP. Móng Cái theo hình thức PPP, hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M). UBND TP. Móng Cái là đơn vị chuẩn bị Dự án.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng vốn đầu tư dự kiến của Dự án là 15,736 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là nhằm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Cửa khẩu Ka Long, nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu.

Thời gian thi công Dự án ước tính 6 tháng và sau đó nhà đầu tư được vận hành quản lý, thực hiện hợp đồng O&M trong 18 năm.      

Nguyệt Minh