Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp Quang Hanh

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP. Cẩm Phả. 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh tìm nhà đầu tư cho Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Quang Hanh với tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 410 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp này sẽ được đầu tư xây dựng trên khu đất hơn 367.000 m2 tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả. Thời gian lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án là từ nay đến năm 2019.   

Khánh Ngọc