Quảng Ninh: Gọi đầu tư vào dự án sử dụng đất tại Quảng Yên

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vào Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu, sản xuất và showrom trưng bày sản phẩm vật liệu xây dựng mới tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. 

Dự án có tổng chi phí thực hiện dự kiến 36,2 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện Dự án là Khu Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 21.224 m2. Từ ngày 11/4 - 11/5/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án sử dụng đất nói trên. 

Bích Thảo