Quảng Ninh được xem xét hỗ trợ đầu tư theo hình thức PPP đối với một số công trình hạ tầng quan trọng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh được xem xét hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đối với một số công trình hạ tầng quan trọng của Tỉnh.

 

Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Quảng Ninh được thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước để huy động vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng trên cơ sở mô hình Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh. UBND Tỉnh xây dựng Đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước của Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng trở thành khu công nghiệp chuyên sâu trên cơ sở mô hình các khu công nghiệp chuyên sâu tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

Tỉnh Quảng Ninh được xem xét hỗ trợ một phần vốn từ nguồn ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm như đường nối TP. Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; cảng biển Hải Hà; dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Bái Tử Long.

 

Tỉnh cũng được ưu tiên vận động và thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho một số dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và môi trường như: dự án Bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long; phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Đồng thời, Tỉnh cũng được xem xét hỗ trợ đầu tư theo hình thức PPP đối với một số công trình hạ tầng quan trọng.

 

Đối với KKT Vân Đồn, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung KKT này vào danh sách các nhóm KKT ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015. Ngoài các ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành, KKT Vân Đồn được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù như: ưu tiên huy động vốn ODA để đầu tư cho một số dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trong KKT; được ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 50% vốn đối ứng cho một dự án ODA của Trung ương đầu tư trên địa bàn, nhưng địa phương cam kết bố trí vốn đối ứng.

 

Các dự án đầu tư hạ tầng như Sân bay Vân Đồn; hạ tầng công nghệ thông tin Vân Đồn; Bệnh viện quốc tế Vân Đồn; hạ tầng giao thông xuyên đảo được xem xét hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn trái phiếu chính phủ, nguồn ODA. 

 

KKT Vân Đồn cũng được vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện các dự án cảng du lịch, bến du thuyền thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương đầu tư. Việc cho vay lại, quản lý và sử dụng nguồn vay lại, hoàn trả vốn vay thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủy Dung

 

 

ngocthanh