Quảng Ninh: Điều chỉnh mức đầu tư bến xe liên tỉnh Nam ga Hạ Long

(BĐT) - Dự án Bến xe liên tỉnh Nam ga Hạ Long tại phường Hùng Thắng vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tổng mức đầu tư Dự án là 150 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng là 112,676 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 37,337 tỷ đồng. Thời gian lựa chọn nhà đầu tư là tháng 1/2019.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trước đây, Dự án có tổng mức đầu tư 144,22 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng là 99,669 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 43,551 tỷ đồng.

 

Việt Anh