Quảng Ninh: Chỉ định thầu dự án sử dụng đất 2.002 tỷ

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông tại khu 4B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả. 

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện lên tới 2.002 tỷ đồng, trong đó khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 158 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quý II/2018 sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư cho dự án nói trên. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu do chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển nhà đầu tư cũng đã được UBND TP. Cẩm Phả phê duyệt ngày 23/2/2018.

Đây là dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản khu dân cư diện tích hơn 366.000 m2. Thời gian thực hiện hợp đồng là 72 tháng, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP. Cẩm Phả hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Bích Thảo