Quảng Ngãi tìm hướng đột phá để phát triển kinh tế

Tuy gặp nhiều khó khăn trong năm 2012, nhưng những tín hiệu đầu tư mới như dự án VSIP được khởi công; Tập đoàn Thép JFE tham gia dự án thép Giang Lian đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) và đang hoàn chỉnh dự án tiền khả thi;

Tuy gặp nhiều khó khăn trong năm 2012, nhưng những tín hiệu đầu tư mới như dự án VSIP được khởi công; Tập đoàn Thép JFE tham gia dự án thép Giang Lian đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) và đang hoàn chỉnh dự án tiền khả thi; khởi công dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi… được đánh giá là sẽ tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2013. 

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Đánh giá đúng tình hình

 

Để có căn cứ lập kế hoạch phát triển trong năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung làm rõ những hạn chế, vướng mắc trong phát triển kinh tế thời gian qua để tìm biện pháp khắc phục. UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, mặc dù Tỉnh đã đạt được những chuyển biến tích cực, đúng hướng về kinh tế nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế. Trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh tuy có tăng so với năm 2011 nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch như giá trị sản xuất công nghiệp, sản lượng lọc hóa dầu, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. 

 

Bên cạnh đó, có những khó khăn như đặc thù doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực có hạn; số doanh nghiệp trên địa bàn phải giải thể trong năm qua tăng. Ngoài ra, tỷ lệ vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với tổng vốn đăng ký còn quá thấp (khoảng 11%); tiến độ thực hiện các công trình, dự án, tiến độ giải ngân đầu tư phát triển chậm; việc cải cách các thủ tục hành chính chưa đạt hiệu quả cao…

 

Hỗ trợ hoạt động đầu tư

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh sẽ tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém trên trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Quảng Ngãi xác định, năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Tỉnh sẽ huy động nguồn lực để tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ mang tính đột phá gồm: phát triển công nghiệp; phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực và hai nhiệm vụ trọng tâm: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…  

IMG

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, ngoài việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Quảng Ngãi sẽ ban hành và triển khai thực hiện Quy chế đầu tư và xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Ngoài các nguồn lực trong nước, Tỉnh sẽ có các giải pháp huy động nguồn lực bên ngoài như lập kế hoạch tranh thủ nguồn vốn ODA; thu hút các dự án FDI, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế của Tỉnh. 

 

Ngoài ra, Tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư mở rộng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất để thu hút các dự án đầu lớn trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án có vai trò tạo động lực. Đối với huyện đảo Lý Sơn sẽ từng bước tập trung đầu tư phát triển để  trở thành đảo mạnh về kinh tế; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị các thủ tục dự án cấp điện cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm. Quảng Ngãi cũng tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ tại Quảng Ngãi. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt các chương trình, dự án trên địa bàn. 

Bích Khánh

 

ngocthanh