Quảng Ngãi thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở KH&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định 1401/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở KH&ĐT Tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định 1401/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở KH&ĐT Tỉnh. Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm các thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc, từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đáp ứng các yêu cầu về giải quyết công việc của các cá nhân, tổ chức một cách tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian. Trong thời gian tới, một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư và lĩnh vực thẩm định dự án sẽ được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Cụ thể, theo Đề án, các hồ sơ, thủ tục, quy trình, mức thu lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết cho từng loại công việc phải được niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng thông tin thành phần của Sở KH&ĐT, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, để các cá nhân, tổ chức biết, thực hiện. Tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được quy định áp dụng cơ chế một cửa đều phải liên hệ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở KH&ĐT không được trực tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực áp dụng cơ chế quy định...

 

Để xây dựng mô hình một cửa hiện đại, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra các nhiệm vụ cần thiết, như: Lựa chọn tư vấn theo quy định pháp luật để ký hợp đồng cung cấp các phần mềm ứng dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục hành chính; đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân...

Theo Danh mục các lĩnh vực, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, trong lĩnh vực Thẩm định dự án có 6 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế này gồm: Thẩm định kết quả đấu thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu (đối với các dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư); Thẩm định kế hoạch đấu thầu; Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư ; Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bích Khánh

ngocthanh