Quảng Ngãi: Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3), tại xã Bình Trị,

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3), tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn với mục tiêu là tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở từ mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và sắp xếp tái định cư tại chỗ. 

 

Dự án này có tổng vốn gần 380 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, trước mắt tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng Dự án đợt 1 với tổng diện tích 19,35 ha, tổng số 497 lô, đáp ứng bố trí tái định cư cho dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 341 hộ và bố trí cho 8 hộ tái định cư tại chỗ.

 Bích Khánh

ngocthanh