Quảng Ngãi phê duyệt danh mục dự án kêu gọi tài trợ ODA

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt danh mục 31 dự án kêu gọi tài trợ ODA với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.335,7 triệu USD (vốn trong nước là 177,4 triệu USD) do Sở KH&ĐT Tỉnh đề xuất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt danh mục 31 dự án kêu gọi tài trợ ODA với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.335,7 triệu USD (vốn trong nước là 177,4 triệu USD) do Sở KH&ĐT Tỉnh đề xuất. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng lưu ý, đối với các dự án hồ chứa nước, đập dâng, đê kè chống sạt lở thuộc lĩnh vực nông nghiệp, UBND các huyện và Sở NN&PTNN làm chủ dự án, Sở NN&PTNN sẽ đại diện các chủ đầu tư dự án xây dựng đề cương chi tiết. Đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội cho các xã ven biển huyện Mộ Đức và Đức Phổ bị ngập nước, UBND huyện Mộ Đức làm đại diện xây dựng đề cương chi tiết,… Các chủ dự án có văn bản kèm theo 8 đề cương chi tiết gửi Sở KH&ĐT để trình UBND Tỉnh đăng ký với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, các nhà tài trợ. 

 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND Tỉnh loại bỏ những dự án đã được đầu tư bằng các nguồn vốn khác, các dự án không khả thi,… bổ sung những dự án mới có nhu cầu sử dụng vốn ODA, những dự án đã được các nhà tài trợ chấp thuận mà chưa có trong danh mục đã được đề xuất. 

Bích Khánh

ngocthanh