Quảng Ngãi: “Phát triển cụm công nghiệp phải gắn với quy hoạch đô thị”

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định dự án Quy hoạch Phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định dự án Quy hoạch Phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Ông Lê Viết Chữ nhấn mạnh, việc quy hoạch phát triển CCN nhằm định hướng phát triển công nghiệp của từng vùng, địa phương nên đơn vị tư vấn cần khảo sát và đánh giá sâu hơn thực trạng phát triển từng địa phương về tiềm năng, lợi thế, đặc trưng ngành nghề truyền thống, xu hướng phát triển mới của làng nghề truyền thống…; xác định quy hoạch CCN, khu công nghiệp (KCN) phải gắn với quy hoạch đô thị ở các địa phương.

 

Cùng với đó, ông Lê Viết Chữ cũng yêu cầu đơn vị tư vấn, khảo sát làm rõ hơn việc thực hiện quy hoạch các CCN đã được phê duyệt, đặc biệt là cần làm rõ hiện trạng sử dụng đất, đầu tư xây dựng quản lý khai thác kết cấu hạ tầng, có định hướng thu hút quy mô, dự án vào các CCN, các KCN và phân tích rõ hơn các giải pháp để phát triển các CCN.

 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch chi tiết và hình thành 18 CCN, với tổng diện tích 228,86 ha, trong đó có 11 CCN đang trong quá trình hoạt động và hoàn thiện hạ tầng; 6 CCN đã lập quy hoạch chi tiết, đang trong giai đoạn thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng; 1 CCN đang trong giai đoạn quy hoạch chi tiết. 

 

Tính đến hết năm 2013, các CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút được 90 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.372 tỷ đồng, trong đó, có 63 dự án đầu tư đang hoạt động, với số vốn thực hiện trên 612,4 tỷ đồng.

BK

 

 

 

 

ngocthanh