Quảng Ngãi: Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn Làng văn hóa dân tộc H’rê

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa cho biết, Bộ này đã thống nhất với nội dung dự án Đầu tư bảo tồn Làng văn hóa

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa cho biết, Bộ này đã thống nhất với nội dung dự án Đầu tư bảo tồn Làng văn hóa dân tộc H’rê tại thôn Làng Teng, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về văn hóa nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và quảng bá du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

 

Bộ VHTT&DL thống nhất với nội dung Dự án mà Sở VHTT&DL Quảng Ngãi (chủ đầu tư Dự án) đề xuất. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ từ CTMTQG về văn hóa có hạn và khả năng huy động các nguồn lực hợp pháp khác gặp khó khăn, nên theo Bộ VHTT&DL, Chủ đầu tư cần phân kỳ đầu tư thực hiện Dự án. 

 

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ tiến hành đầu tư một số nội dung chủ yếu như: Xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, bỏ nội dung xây dựng cổng làng và cân nhắc việc xây dựng sân lễ hội; Phục dựng 3 nhà sàn truyền thống kiến trúc và kết cấu của nhà sàn theo đúng nguyên bản của đồng bào dân tộc H’rê hoặc lựa chọn một số nhà truyền thống có thể phục dựng để hỗ trợ người dân phục dựng nguyên trạng… Các nội dung còn lại nêu trong Dự án sẽ xây dựng và triển khai ở những giai đoạn tiếp theo.

 

Về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, Bộ VHTT&DL cho rằng, nguồn vốn CTMTQG về văn hóa chỉ mang tính hỗ trợ, do vậy đề nghị Sở VHTT&DL Quảng Ngãi báo cáo UBND Tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.

 BK

ngocthanh